Kontor

VI HAR INSPIRASJON OG TIPS TIL UTFORMING

Gjennomtenkte løsninger for effektive miljøer. Vi tar prosjektavsvar!

Kontor Kjøkken Bad Hus

Praktisk kontormiljø

Vi tilbyr mange løsninger for at ditt kontormiljø skal bli praktisk. Vi har stor erfaring innen mindre og større entrepriser. Disse prosjektene omfatter fra totalrehabilitering til totalprosjekter av kontorer og øvrige arealer for næringslivet. Borettslag, gårdeiere og sameier har også i økende grad engasjert oss til totalentrepriser, da dette forenkler i stor grad det logistikkarbeidet som vil være deres ansvar med oppdeling av de ulike engasjementer.Der oppdragsgiver også ønsker å benytte enkelte leverandører på bakgrunn tidligere oppdrag, vil vi kunne fungere som prosjektleder/koordinator mellom våre egne og oppdragsgivers leverandører. Vi har også det nødvendige samarbeidet med arkitekter, statikere og øvrig nødvendig ekstern kompetanse der det er behov for dette.Systemvegger gir en god og fleksibel løsning. Ved organisasjonsendringer kan man enkelt foreta en ombygging av lokalene.

Lyd og støy

Vi ivaretar dine miljø og lydkrav.Plan- og bygningsloven stiller krav til lydisolasjon i søknadspliktige kontorbygg. Vi hjelper dere med kartlegging av deres behov og tilbyr forslag på gode løsninger.

Riktig belysning

Belysning har stor betydning for vår helse og trivsel. Tilfredsstillende belysning er derfor viktig forn å få en god tilrettelegging av arbeidsplassen.Varierende behov for lys gjør at individuell reguleringsmulighet er viktig. Kravet avhenger av romfunksjon og arbeidsoppgaver.Vi kan der i samarbeid med våre samarbeidspartnere få deres behov kartlagt.